Over ons, Contact

De Fietsersbond afdeling Westervoort houdt zich vooral bezig met locale fietsgerelateerde onderwerpen.

Fietsvriendelijkheid, het signaleren en aankaarten van knelpunten en gevaarlijke situaties zijn belangrijk. Participeren in plannen is een probaat middel het fietsen beter op de (gemeente)kaart te krijgen. Overleg met de gemeente en andere betrokkenen is daarbij van vitaal belang.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de fiets minstens gelijkwaardig wordt gezien en behandeld ten opzichte van de andere verkeersdeelnemers zoals het autoverkeer en het Openbaar Vervoer.

Meedenken?

Als je mee wilt denken over het verbeteren van fietsvoorzieningen in Westervoort dan ben je van harte welkom bij onze club. We kunnen nog wel een paar mensen gebruiken. Denk aan signaleren van knelpunten, verbeteringen e.d. Je kunt contact opnemen via:

E-mail: westervoort@fietsersbond.nl.

Huidige aktieve kern: Harrie Peters, Paul van Oosten